Processing may take a few seconds...

Chapter

Title

Prawo do prywatności w warunkach służby wojskowej

Authors

[ 1 ] Instytut Bezpieczeństwa Państwa, Wydział Bezpieczeństwa Narodowego, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] employee

Scientific discipline (Law 2.0)

5.5 Science about politics and administration

Year of publication

2017

Chapter type

chapter in monograph

Publication language

polish

Keywords
PL
  • Prawo do prywatności
  • Służba wojskowa
Pages (from - to)

211 - 220

Book

Prawo prywatności jako reguła społeczeństwa informacyjnego

Points of MNiSW / chapter

20