Processing may take a few seconds...

Chapter


Title

Cursus honorum w monarchii Bolesława Wstydliwego

Authors

[ 1 ] Wydział Bezpieczeństwa Narodowego, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] employee

Scientific discipline (Law 2.0)

[1.3] History

Year of publication

2017

Chapter type

chapter in monograph

Publication language

polish | english

Keywords
PL
  • Bolesław Wstydliwy (książę krakowsko-sandomierski 1226-1279)
  • Elita władzy
  • Monarchia
  • Polityka
Pages (from - to)

129 - 142

Comments

Bibliografia przy referacie. Streszczenie w języku angielskim

Book

Kościół w Polsce a sąsiedzi : prace dedykowane profesorowi Markowi Kazimierzowi Barańskiemu

Presented on

Konferencja naukowa „Kościół w Polsce a sąsiedzi”, 11.10.2013, Warszawa, Polska

Points of MNiSW / chapter

20.0