Processing may take a few seconds...

Chapter


Title

Bezpieczeństwo żywności i kontrola sanitarna w międzynarodowym obrocie towarowym

Authors

[ 1 ] Wydział Zarządzania i Dowodzenia, Akademia Sztuki Wojennej | [ D ] phd student

Year of publication

2017

Chapter type

chapter in monograph

Publication language

polish

Keywords
PL
  • Bezpieczeństwo
  • Eksport
  • Handel
  • Kontrola
  • Żywność
Pages (from - to)

33 - 52

Book

Zarządzanie eksportem i importem. Ograniczenia pozataryfowe w obrocie towarowym z zagranicą - wybrane zagadnienia.

Points of MNiSW / chapter

5.0