Processing may take a few seconds...

Chapter


Title

Instytucjonalne zasady funkcjonowania Giełdy Papierów Wartościowych

Authors

[ 1 ] Wydział Zarządzania i Dowodzenia, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] employee

Title variant

EN Institutional Rules of the Stock Exchange

Year of publication

2016

Chapter type

chapter in monograph

Publication language

polish

Keywords
PL
  • Giełda Papierów Wartościowych
  • Bezpieczeństwo finansowe
  • Fundusz inwestycyjny
  • Instrumenty finansowe
  • Prawo finansowe
  • Polska
Pages (from - to)

428 - 438

Book

Nauczyciele i mistrzowie ekonomii i logistyki - profesor doktor habilitowany Doktor Honoris Causa AON Wacław Stankiewicz : ekonomika instytucjonalna wobec problemów bezpieczeństwa i obronności