Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Rozdział


Tytuł

Instytucjonalne zasady funkcjonowania Giełdy Papierów Wartościowych

Autorzy

[ 1 ] Wydział Zarządzania i Dowodzenia, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] pracownik

Wariant tytułu

EN Institutional Rules of the Stock Exchange

Rok publikacji

2016

Typ rozdziału

rozdział w monografii naukowej

Język publikacji

polski

Słowa kluczowe
PL
  • Giełda Papierów Wartościowych
  • Bezpieczeństwo finansowe
  • Fundusz inwestycyjny
  • Instrumenty finansowe
  • Prawo finansowe
  • Polska
Strony (od-do)

428 - 438

Książka

Nauczyciele i mistrzowie ekonomii i logistyki - profesor doktor habilitowany Doktor Honoris Causa AON Wacław Stankiewicz : ekonomika instytucjonalna wobec problemów bezpieczeństwa i obronności