Processing may take a few seconds...

Chapter


Title

Zagrożenia bezpieczeństwa ekonomicznego państwa : pojęcie, identyfikacja, operacjonalizacja

Authors

[ 1 ] Instytut Podstaw Bezpieczeństwa, Wydział Bezpieczeństwa Narodowego, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] employee

Scientific discipline (Law 2.0)

[5.3] Security studies

Title variant

EN Threats of Economic Security of the State : the Concept, Identification, Operationalization

Year of publication

2016

Chapter type

chapter in monograph

Publication language

polish

Keywords
PL
  • Bezpieczeństwo ekonomiczne państwa
Pages (from - to)

47 - 71

Book

Nauczyciele i mistrzowie ekonomii i logistyki - profesor doktor habilitowany Doktor Honoris Causa AON Wacław Stankiewicz : ekonomika instytucjonalna wobec problemów bezpieczeństwa i obronności

Copyrights to the institution

Akademia Sztuki Wojennej

License type

other