Processing may take a few seconds...

Book


Title

Mechanizmy sowieckich represji : żołnierze Armii Krajowej w obozie NKWD nr 270 w Borowiczach (1944-1946) : studium przypadku

Authors

[ 1 ] Wydział Bezpieczeństwa Narodowego, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] employee

Scientific discipline (Law 2.0)

[1.3] History

Year of publication

2017

Book type

scientific monograph

Publication language

polish

Place

Zelów, Polska

Publisher name

Wydawnictwo Drukarnia Marland 2 Marek Rusak

Date of publication

2017

Number of pages

325

ISBN

978-83-63396-15-2

URL

https://katalogi.bn.org.pl/discovery/search?query=any,contains,Mechanizmy%20sowieckich%20represji%20:%20żołnierze%20Armii%20Krajowej%20w%20obozie%20&tab=LibraryCatalog&vid=48OMNIS_NLOP:48OMNIS_NLOP&lang=pl&offset=0

Keywords
PL
  • Armia Krajowa (AK)
  • Borowicze (Rosja)
  • Jeńcy wojenni
  • NKWD
  • Prześladowania polityczne
  • Więźniowie obozów
  • Żołnierze
Comments

Bibliografia, netografia na stronach 261-290. Indeks. Wydanie książki dofinansowane przy wsparciu Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych

Total point value of MNiSW of monograph

20.0