Processing may take a few seconds...

Book

Title

Mechanizmy sowieckich represji : żołnierze Armii Krajowej w obozie NKWD nr 270 w Borowiczach (1944-1946) : studium przypadku

Authors

[ 1 ] Wydział Bezpieczeństwa Narodowego, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] employee

Scientific discipline (Law 2.0)

1.3 History

Year of publication

2017

Book type

scholarly monograph

Publication language

polish

Place

Zelów, Polska

Publisher name

Wydawnictwo Drukarnia Marland2 Marek Rusak

Date of publication

2017

Number of pages

325

ISBN

978-83-63396-15-2

URL

https://katalogi.bn.org.pl/discovery/search?query=any,contains,Mechanizmy%20sowieckich%20represji%20:%20żołnierze%20Armii%20Krajowej%20w%20obozie%20&tab=LibraryCatalog&vid=48OMNIS_NLOP:48OMNIS_NLOP&lang=pl&offset=0

Keywords
PL
  • Armia Krajowa (AK)
  • Borowicze (Rosja)
  • Jeńcy wojenni
  • NKWD
  • Prześladowania polityczne
  • Więźniowie obozów
  • Żołnierze
Comments

Bibliografia, netografia na stronach 261-290. Indeks. Wydanie książki dofinansowane przy wsparciu Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych

Total point value of MNiSW of monograph

20