Processing may take a few seconds...

Chapter


Title

Cyberprzestrzeń RP i jej zagrożenia : wybrane problemy

Authors

[ 1 ] Instytut Działań Informacyjnych, Wydział Wojskowy, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] employee

Scientific discipline (Law 2.0)

[5.3] Security studies

Year of publication

2017

Chapter type

chapter in monograph

Publication language

polish

Keywords
PL
  • Bezpieczeństwo informacyjne
  • Bezpieczeństwo teleinformatyczne
  • Polska
  • Rzeczywistość wirtualna
  • Wojsko
Pages (from - to)

285 - 301

Comments

Opis sporządzony nie z autopsji. Bibliografia na stronach 300-301.

Book

Determinanty bezpieczeństwa państwa wobec współczesnych zagrożeń

Ministry points / chapter

5.0