Processing may take a few seconds...

Chapter


Title

Zwalczanie terroryzmu w Unii Europejskiej po zamachach w Paryżu : zmiana czy kontynuacja?

Authors

[ 1 ] Wydział Bezpieczeństwa Narodowego, Akademia Sztuki Wojennej

Year of publication

2017

Chapter type

chapter in monograph

Publication language

polish

Keywords
PL
  • Bezpieczeństwo publiczne
  • Francja
  • Terroryzm
  • Wspólna Polityka Zagraniczna i Bezpieczeństwa UE
  • Unia Europejska (UE)
Pages (from - to)

19 - 31

Comments

Bibliografia, netografia na stronach 30-31.

Book

Europa i Unia Europejska w czasach kryzysu : wybrane aspekty

Points of MNiSW / chapter

20.0