Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Artykuł

Czy na pewno chcesz wykonać tę akcję?

Tytuł

Training security managers in leadership competence as components of the national security system shown by the example of the War Studies University in Warsaw and of the Defence University in Brno

Autorzy

[ 1 ] Instytut Działań Informacyjnych, Wydział Wojskowy, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] pracownik

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0)

[5.3] Nauki o bezpieczeństwie

Rok publikacji

2017

Opublikowano w

Topics in Economics, Business and Management (EBM)

Rocznik: 2017 | Tom: vol. 1 | Numer: issue 1

Typ artykułu

artykuł naukowy / referat

Język publikacji

polski

Słowa kluczowe
PL
  • Bezpieczeństwo narodowe
  • Czechy
  • Kompetencje kluczowe
  • Polska
  • Przywództwo
  • Szkolnictwo wojskowe
Streszczenie

EN The article refers to research conducted at War Studies University in Warsaw and at Defences University in Brno amongst bachelor’s degree students of the sixth semester of full-time studies studying in the fields related to security. The research aim was to identify leadership competence of the students.

Strony (od-do)

258 - 263

DOI

10.26480/icemi.01.2017.258.263

URL

https://journals.indexcopernicus.com/search/article?articleId=1847783

Uwagi

Bibliografia na stronach 262-263

Zaprezentowany na

2nd International Conference on Economics and Management Innovations ICEMI (2017), 15-16.07.2017, Bangkok, Thailand

Tryb otwartego dostępu

otwarte repozytorium

Wersja tekstu w otwartym dostępie

ostateczna wersja opublikowana

Punktacja MNiSW / czasopismo

1,0

Publikacja indeksowana w

Index Copernicus | WoS (15)