Processing may take a few seconds...

Chapter


Title

Współczesna idea ochrony ludności cywilnej w świetle regulacji prawnych Unii Europejskiej i Polski w obliczu potencjalnego konfliktu zbrojnego w Europie

Authors

[ 1 ] Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] employee

Year of publication

2016

Chapter type

chapter in monograph

Publication language

polish

Keywords
PL
  • Ludność cywilna
  • Prawo humanitarne międzynarodowe
  • Prawo wojenne
  • Polska
Pages (from - to)

211 - 223

Book

Wojny i konflikty zbrojne XXI wieku : podejście polemologiczne

Presented on

V Seminarium Naukowe : Wojny i konflikty zbrojne XXI wieku : podejście polemologiczne, 15.03.2016, Warszawa, Polska

Copyrights to the institution

Akademia Sztuki Wojennej

License type

other