Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Książka


Tytuł

Zdolności operacyjne wojsk do prowadzenia działań stabilizacyjnych

Autorzy

[ 1 ] Wydział Wojskowy, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] pracownik

Rok publikacji

2017

Typ książki

monografia naukowa

Język publikacji

polski

Miejsce

Warszawa, Polska

Wydawca

Warszawa : Wydawnictwo Akademii Sztuki Wojennej

Wydawca z listy MNiSW

Akademia Sztuki Wojennej

Data opublikowania

2017

Liczba stron

173

ISBN

978-83-7523-576-0

URL

https://katalog.akademia.mil.pl/sowacgi.php?KatID=0&typ=record&001=AONk17001379&view=2

Słowa kluczowe
PL
  • Zdolność bojowa
  • Organizacje stabilizacyjne
EN
  • Combat capability
  • Stabilisation operations
Całkowita wartość punktowa MNiSW monografii

80,0