Processing may take a few seconds...

Chapter


Title

Koncepcja kierowania realizacją zadań obronnych na poziomie regionalnym i lokalnym w Polsce

Authors

[ 1 ] Instytut Bezpieczeństwa Państwa, Wydział Bezpieczeństwa Narodowego, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] employee

Scientific discipline (Law 2.0)

[5.5] Political science and public administration

Year of publication

2016

Chapter type

chapter in monograph

Publication language

polish

Keywords
PL
  • Obronność państw
  • System obronny państwa
  • Polska
Date of online publication

2017

Pages (from - to)

172 - 182

URL

https://katalog.akademia.mil.pl/sowacgi.php?KatID=2&typ=record&001=AONB17000376&view=2

Comments

Streszczenie w języku angielskim

Book

Si vis pacem, para bellum - dyplomacja czy siła?