Depending on the amount of data to process, file generation may take longer.

If it takes too long to generate, you can limit the data by, for example, reducing the range of years.

Chapter

Download BibTeX

Title

Koncepcja organizacji łączności i informatyki

Authors

[ 1 ] Wydział Wojskowy, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] employee

Year of publication

2017

Chapter type

chapter in scholarly textbook

Publication language

polish

Keywords
PL
  • Łączność wojskowa
  • Odprawy służbowe (wojsk.)
Pages (from - to)

42 - 51

Book

Układ i treść koncepcji wsparcia i zabezpieczenia działań

Ministry points / chapter

20.0