Processing may take a few seconds...

Chapter

Title

Prowadzenie walki radioelektronicznej w operacjach stabilizacyjnych w Iraku i Afganistanie przez Polskie Siły Zadaniowe

Authors

[ 1 ] Instytut Działań Informacyjnych, Wydział Wojskowy, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] employee

Scientific discipline (Law 2.0)

5.3 Safety studies

Year of publication

2016

Chapter type

chapter in monograph

Publication language

polish

Keywords
PL
  • Działania wojsk poza granicami państwa
Date of online publication

2016

Pages (from - to)

186 - 202

URL

https://katalogi.bn.org.pl/discovery/fulldisplay?docid=alma991001261859705066&context=L&vid=48OMNIS_NLOP:48OMNIS_NLOP&lang=pl&search_scope=NLOP_IZ_NZ&adaptor=Local%20Search%20Engine&tab=LibraryCatalog&query=any,contains,Prowadzenie%20walki%20radioelektronicznej&offset=0

Book

Praktyczne i teoretyczne konteksty wykorzystania komponentów sił zbrojnych w procesie utrzymania bezpieczeństwa międzynarodowego