Processing may take a few seconds...

Chapter


Title

Rozważanie wariantów działania jako czynność inicjująca synchronizację działań

Authors

[ 1 ] Instytut Sztuki Operacyjnej i Taktyki, Wydział Wojskowy, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] employee

Scientific discipline (Law 2.0)

[5.3] Security studies

Year of publication

2017

Chapter type

chapter in monograph

Publication language

polish

Keywords
PL
  • Dowodzenie (wojsko)
  • Działania sieciocentryczne
  • Synchronizacja(wojsko)
  • Współdziałanie wojsk
Pages (from - to)

61 - 83

Book

Teoretyczny i praktyczny wymiar synchronizacji działań

Copyrights to the institution

Akademia Sztuki Wojennej

Ministry points / chapter

20.0