Processing may take a few seconds...

Chapter


Title

Internet of Things (IoT) : jak wykorzystać ogrom danych zgromadzonych w Internecie?

Authors

[ 1 ] Instytut Działań Informacyjnych, Wydział Wojskowy, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] employee

Scientific discipline (Law 2.0)

[5.3] Security studies

Year of publication

2017

Chapter type

chapter in monograph

Publication language

polish | english

Keywords
PL
  • Bezpieczeństwo informacyjne
  • Internet
  • Sieć komputerowa rozległa
Pages (from - to)

134 - 155

Comments

Bibliografia na stronie 155. Streszczenie w języku angielskim.

Book

Cyberterroryzm i systemy informacyjne w bezpieczeństwie

Points of MNiSW / chapter

5.0