Processing may take a few seconds...

Chapter

Title

Diagnoza systemu obrony powietrznej w zakresie osłony obiektów infrastruktury krytycznej

Authors

[ 1 ] Katedra Sił Powietrznych i Obrony Powietrznej, Wydział Wojskowy, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] employee

Year of publication

2017

Chapter type

chapter of research work

Publication language

polish

Keywords
PL
  • Infrastruktura krytyczna
  • System obrony powietrznej
Pages (from - to)

48 - 85

Book

Koncepcja obrony powietrznej obiektów infrastruktury krytycznej państwa w czasie pokoju, kryzysu i wojny : praca naukowo-badawcza : kod pracy Nr II.2.1.1.0.