Processing may take a few seconds...

Book


Title

Azja w XXI wieku : implikacje dla bezpieczeństwa globalnego

Editors

[ 1 ] Instytut Studiów Strategicznych, Wydział Bezpieczeństwa Narodowego, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] employee

Year of publication

2017

Book type

editing of scientific monograph

Publication language

polish

Place

Warszawa, Polska

Publisher name

Wydawnictwo Akademii Sztuki Wojennej

Publisher name from the Ministry list

Akademia Sztuki Wojennej

Date of publication

2017

Number of pages

217

ISBN

978-83-7523-580-7

URL

https://katalogi.bn.org.pl/discovery/fulldisplay?docid=alma991021862379705066&context=L&vid=48OMNIS_NLOP:48OMNIS_NLOP&lang=pl&search_scope=NLOP_IZ_NZ&adaptor=Local%20Search%20Engine&tab=LibraryCatalog&query=title,exact,Azja%20w%20XXI%20wieku%20:%20implikacje%20dla%20bezpiecze%C5%84stwa%20globalnego.&offset=0

Keywords
PL
  • Azja
  • Bezpieczeństwo międzynarodowe
  • Bezpieczeństwo narodowe
Obligatory copy

yes

Comments

Bibliografia, netografia przy pracach

Chapters
Charakterystyka środowiska bezpieczeństwa Azji (p. 9-65)
Stany Zjednoczone i Chiny w ujęciu geopolitycznym (p. 66-84)
Rywalizacja Chin i USA w Azji Wschodniej (p. 173-214)
Copyrights to the institution

Akademia Sztuki Wojennej

Total point value of monograph

80.0

Total point value for editor

20.0