Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Książka

Czy na pewno chcesz wykonać tę akcję?

Tytuł

Azja w XXI wieku : implikacje dla bezpieczeństwa globalnego

Redaktorzy

[ 1 ] Instytut Studiów Strategicznych, Wydział Bezpieczeństwa Narodowego, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] pracownik

Rok publikacji

2017

Typ książki

redakcja monografii naukowej

Język publikacji

polski

Miejsce

Warszawa, Polska

Wydawca

Wydawnictwo Akademii Sztuki Wojennej

Wydawca z listy MNiSW

Akademia Sztuki Wojennej

Data opublikowania

2017

Liczba stron

217

ISBN

978-83-7523-580-7

URL

https://katalogi.bn.org.pl/discovery/fulldisplay?docid=alma991021862379705066&context=L&vid=48OMNIS_NLOP:48OMNIS_NLOP&lang=pl&search_scope=NLOP_IZ_NZ&adaptor=Local%20Search%20Engine&tab=LibraryCatalog&query=title,exact,Azja%20w%20XXI%20wieku%20:%20implikacje%20dla%20bezpiecze%C5%84stwa%20globalnego.&offset=0

Słowa kluczowe
PL
  • Azja
  • Bezpieczeństwo międzynarodowe
  • Bezpieczeństwo narodowe
Egzemplarz obowiązkowy

tak

Uwagi

Bibliografia, netografia przy pracach

Rozdziały
Charakterystyka środowiska bezpieczeństwa Azji (s. 9-65)
Stany Zjednoczone i Chiny w ujęciu geopolitycznym (s. 66-84)
Rywalizacja Chin i USA w Azji Wschodniej (s. 173-214)
Autorskie prawa majątkowe dla instytucji

Akademia Sztuki Wojennej

Całkowita wartość punktowa MNiSW monografii

80,0

Całkowita wartość punktowa MNiSW redakcji

20,0