Processing may take a few seconds...

Chapter


Title

Alkohol jako lekarstwo na podstawie przepisów zamieszczonych w traktacie Mihalya Lajosa Jeneya pt. Partyzant, czyli sztuka prowadzenia pomyślnie wojny podjazdowej

Authors

[ 1 ] Instytut Strategii Wojskowej, Wydział Wojskowy, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] employee

Scientific discipline (Law 2.0)

[5.3] Security studies

Year of publication

2018

Chapter type

chapter in monograph

Publication language

polish

Keywords
PL
  • Jeney Michaly Janos (1723-1797)
  • Alkohol
  • Sztuka wojenna
  • Wojna partyzancka
  • Wojsko
Pages (from - to)

107 - 118

Book

Alkohol w wojsku i na wojnie : z dziejów wojskowości polskiej i powszechnej

Points of MNiSW / chapter

20.0