Processing may take a few seconds...

Chapter


Title

Wojska Obrony Terytorialnej a zagrożenia hybrydowe

Authors

[ 1 ] Instytut Podstaw Bezpieczeństwa, Wydział Bezpieczeństwa Narodowego, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] employee

Scientific discipline (Law 2.0)

[5.5] Political science and public administration

Year of publication

2018

Chapter type

chapter in monograph

Publication language

polish

Keywords
PL
  • Obrona terytorium kraju
  • Polska
  • Wojna hybrydowa
  • Wojska obrony terytorialnej
Date of online publication

2018

Pages (from - to)

179 - 196

URL

https://katalogi.bn.org.pl/discovery/fulldisplay?vid=48OMNIS_NLOP:48OMNIS_NLOP&search_scope=NLOP_IZ_NZ&tab=LibraryCatalog&docid=alma991052614988505066&lang=pl&context=L&adaptor=Local%20Search%20Engine&query=any,contains,Wojska%20Obrony%20Terytorialnej%20w%20systemie%20obronnym%20państwa&offset=0

Comments

Bibliografia, wykaz aktów prawnych na stronie 195. Streszczenie w języku angielskim.

Book

Wojska obrony terytorialnej w systemie obronnym państwa

Points of MNiSW / chapter

5.0