Processing may take a few seconds...

Chapter

Title

Wojska Obrony Terytorialnej a zagrożenia hybrydowe

Authors

[ 1 ] Instytut Podstaw Bezpieczeństwa, Wydział Bezpieczeństwa Narodowego, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] employee

Scientific discipline (Law 2.0)

[5.5] Science about politics and administration

Year of publication

2018

Chapter type

chapter in monograph

Publication language

polish

Keywords
PL
  • Obrona terytorialna
  • Wojska obrony terytorialnej
Date of online publication

2018

Pages (from - to)

179 - 196

Book

Wojska obrony terytorialnej w systemie obronnym państwa

Points of MNiSW / chapter

5