Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Rozdział


Tytuł

Weryfikacja procedur kierowania i dowodzenia SZ RP w aspekcie nowych zagrożeń bezpieczeństwa państwa

Autorzy

[ 1 ] Instytut Podstaw Bezpieczeństwa, Wydział Bezpieczeństwa Narodowego, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] pracownik

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0)

[5.5] Nauki o polityce i administracji

Rok publikacji

2017

Typ rozdziału

rozdział w monografii naukowej

Język publikacji

polski | angielski

Słowa kluczowe
PL
  • Bezpieczeństwo narodowe
  • Dowodzenie (wojsko)
  • Zarządzanie kryzysowe
  • Naczelny Dowódca Sił Zbrojnych
  • Polska
Strony (od-do)

171 - 186

Uwagi

Bibliografia, wykaz aktów prawnych na stronach 184-186. Streszczenie w języku angielskim

Książka

Bezpieczeństwo Polski - wczoraj, dziś i jutro : wybrane problemy

Typ licencji

inne

Punktacja MNiSW / rozdział

20,0