Processing may take a few seconds...

Chapter


Title

Weryfikacja procedur kierowania i dowodzenia SZ RP w aspekcie nowych zagrożeń bezpieczeństwa państwa

Authors

[ 1 ] Instytut Podstaw Bezpieczeństwa, Wydział Bezpieczeństwa Narodowego, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] employee

Scientific discipline (Law 2.0)

[5.5] Political science and public administration

Year of publication

2017

Chapter type

chapter in monograph

Publication language

polish

Keywords
PL
  • Bezpieczeństwo narodowe
  • Dowodzenie (wojsko)
  • Zarządzanie kryzysowe
  • Naczelny Dowódca Sił Zbrojnych
  • Polska
Pages (from - to)

171 - 186

Comments

Bibliografia, wykaz aktów prawnych na stronach 184-186. Streszczenie w języku angielskim

Book

Bezpieczeństwo Polski - wczoraj, dziś i jutro : wybrane problemy

License type

other

Points of MNiSW / chapter

20.0