Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Rozdział

Czy na pewno chcesz wykonać tę akcję?

Tytuł

Miejsce i rola organów zarządzania kryzysowego w obliczu zagrożeń wynikających z masowych migracji

Autorzy

[ 1 ] Instytut Podstaw Bezpieczeństwa, Wydział Bezpieczeństwa Narodowego, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] pracownik

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0)

[5.5] Nauki o polityce i administracji

Rok publikacji

2016

Typ rozdziału

rozdział w monografii naukowej / referat

Język publikacji

polski

Słowa kluczowe
PL
  • Centra zarządzania kryzysowego
  • Migracje
  • Obozy dla uchodźców
  • Polityka migracyjna
  • Uchodźcy
  • Zarządzanie kryzysowe
  • Polska
Data udostępnienia online

2016

Strony (od-do)

235 - 248

URL

https://katalogi.bn.org.pl/discovery/fulldisplay?docid=alma991026334329705066&context=L&vid=48OMNIS_NLOP:48OMNIS_NLOP&lang=pl&search_scope=NLOP_IZ_NZ&adaptor=Local%20Search%20Engine&tab=LibraryCatalog&query=any,contains,Miejsce%20i%20rola%20organ%C3%B3w%20zarz%C4%85dzania%20kryzysowego%20w%20obliczu%20zagro%C5%BCe%C5%84%20wynikaj%C4%85cych%20z%20masowych%20migracji

Książka

Europa w dobie kryzysu migracyjnego