Processing may take a few seconds...

Chapter


Title

Miejsce i rola organów zarządzania kryzysowego w obliczu zagrożeń wynikających z masowych migracji

Authors

[ 1 ] Instytut Podstaw Bezpieczeństwa, Wydział Bezpieczeństwa Narodowego, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] employee

Scientific discipline (Law 2.0)

[5.5] Political science and public administration

Year of publication

2016

Chapter type

chapter in monograph / paper

Publication language

polish

Keywords
PL
  • Centra zarządzania kryzysowego
  • Migracje
  • Obozy dla uchodźców
  • Polityka migracyjna
  • Uchodźcy
  • Zarządzanie kryzysowe
  • Polska
Date of online publication

2016

Pages (from - to)

235 - 248

URL

https://katalogi.bn.org.pl/discovery/fulldisplay?docid=alma991026334329705066&context=L&vid=48OMNIS_NLOP:48OMNIS_NLOP&lang=pl&search_scope=NLOP_IZ_NZ&adaptor=Local%20Search%20Engine&tab=LibraryCatalog&query=any,contains,Miejsce%20i%20rola%20organ%C3%B3w%20zarz%C4%85dzania%20kryzysowego%20w%20obliczu%20zagro%C5%BCe%C5%84%20wynikaj%C4%85cych%20z%20masowych%20migracji

Book

Europa w dobie kryzysu migracyjnego