Processing may take a few seconds...

Chapter


Title

Wykorzystanie symulacji komputerowych do weryfikacji procedur kierowania bezpieczeństwem narodowym

Authors

[ 1 ] Instytut Podstaw Bezpieczeństwa, Wydział Bezpieczeństwa Narodowego, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] employee

Year of publication

2016

Chapter type

chapter in monograph / paper

Publication language

polish

Keywords
PL
  • Bezpieczeństwo narodowe
  • Symulacja
  • Polska
Date of online publication

2016

Pages (from - to)

306 - 316

URL

https://katalogi.bn.org.pl/discovery/fulldisplay?docid=alma991003902889705066&context=L&vid=48OMNIS_NLOP:48OMNIS_NLOP&lang=pl&search_scope=NLOP_IZ_NZ&adaptor=Local%20Search%20Engine&tab=LibraryCatalog&query=any,contains,%20%20Wykorzystanie%20symulacji%20komputerowych%20do%20weryfikacji%20procedur%20kierowania%20bezpiecze%C5%84stwem%20narodowym&offset=0

Comments

Bibliografia, wykaz aktów prawnych na stronie 316. Streszczenie w języku angielskim.

Book

Współczesne wyzwania nauk społecznych i ekonomicznych

License type

other