Processing may take a few seconds...

Chapter


Title

Prowadzenie walki elektronicznej na potrzeby walki informacyjnej

Authors

[ 1 ] Instytut Działań Informacyjnych, Wydział Wojskowy, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] employee

Scientific discipline (Law 2.0)

[5.3] Security studies

Year of publication

2016

Chapter type

chapter in monograph

Publication language

polish

Keywords
PL
  • Walka elektroniczna
  • Walka informacyjna
Pages (from - to)

37 - 66

Book

System rozpoznania Sił Zbrojnych RP : doświadczenia i wnioski z funkcjonowania ISTAR. Cz. 2, Rozpoznanie specjalistyczne