Processing may take a few seconds...

Chapter

Title

Specyfika prowadzenia rozpoznania inżynieryjnego we współczesnych działaniach taktycznych wojsk lądowych

Authors

[ 1 ] Instytut Wsparcia i Zabezpieczenia Działań, Wydział Wojskowy, Akademia Sztuki Wojennej | [ 2 ] Instytut Sztuki Operacyjnej i Taktyki, Wydział Wojskowy, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] employee

Scientific discipline (Law 2.0)

5.3 Safety studies

Year of publication

2016

Chapter type

chapter in monograph

Publication language

polish

Keywords
PL
  • Rozpoznanie powietrzne
  • Wojska lądowe
  • Polska
Pages (from - to)

130 - 160

Book

System rozpoznania Sił Zbrojnych RP : doświadczenia i wnioski z funkcjonowania ISTAR. Cz. 2, Rozpoznanie specjalistyczne