Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Książka

Czy na pewno chcesz wykonać tę akcję?

Tytuł

Freedom of conscience : a comparative law perspective

Redaktorzy

Rok publikacji

2019

Typ książki

monografia naukowa

Język publikacji

angielski

Wydawca

Wydawnictwo Instytutu Wymiaru Sprawiedliwości

Wydawca z listy MNiSW

Instytut Wymiaru Sprawiedliwości

Data opublikowania

2019

Liczba stron

424

ISBN

9788366344129

URL

https://katalogi.bn.org.pl/discovery/fulldisplay?docid=alma991052570717305066&context=L&vid=48OMNIS_NLOP:48OMNIS_NLOP&lang=pl&search_scope=NLOP_IZ_NZ&adaptor=Local%20Search%20Engine&tab=LibraryCatalog&query=any,contains,Freedom%20of%20Conscience&offset=0

Słowa kluczowe
EN
  • Prawo porównawcze
  • Wolność sumienia
Rozdziały
Conscience clause and conscientious objection in medical practice against the legal situation of representatives of other professions (s. 93-162)