Processing may take a few seconds...

Chapter


Title

Zarządzanie kryzysowe w systemie bezpieczeństwa państwa

Authors

[ 1 ] Instytut Działań Informacyjnych, Wydział Wojskowy, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] employee

Scientific discipline (Law 2.0)

[5.3] Security studies

Year of publication

2018

Chapter type

chapter in monograph

Publication language

polish

Keywords
PL
  • Bezpieczeństwo narodowe
  • Bezpieczeństwo publiczne
  • Bezpieczeństwo społeczne
  • Zarządzanie kryzysowe
  • Polska
Pages (from - to)

141 - 155

Comments

Bibliografia przy pracy.

Book

Determinanty współczesnych zagrożeń bezpieczeństwa państwa

Points of MNiSW / chapter

5.0