Processing may take a few seconds...

Chapter


Title

Czy jest potrzebna nowelizacja strategii bezpieczeństwa Unii Europejskiej w obliczu nowych wyzwań w środowisku międzynarodowym?

Authors

[ 1 ] Wydział Bezpieczeństwa Narodowego, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] employee

Year of publication

2016

Chapter type

chapter in monograph

Publication language

polish

Keywords
PL
  • Unia Europejska (UE)
  • Bezpieczeństwo międzynarodowe
  • Strategia bezpieczeństwa
Pages (from - to)

121 - 133

Book

Wyzwania, szanse i zagrożenia dla bezpieczeństwa narodowego i międzynarodowego RP w XXI wieku : bezpieczeństwo RP w wymiarze narodowym i międzynarodowym