Processing may take a few seconds...

Chapter


Title

Procesy informacyjne w epistemologii

Authors

[ 1 ] Biblioteka Główna, Pion Prorektora ds. Naukowych, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] employee

Year of publication

2017

Chapter type

chapter in monograph

Publication language

polish

Keywords
PL
  • Gromadzenie informacji
  • Potrzeby informacyjne
  • Przetwarzanie informacji
  • Procesy informacyjne
  • Teoria poznania
Pages (from - to)

173 - 186

Book

Procesy informacyjne w obronności i bezpieczeństwie. Teoria i praktyka

Points of MNiSW / chapter

20.0