Processing may take a few seconds...

Article

Title

Pierwszy projekt ustanowienia dnia 11 listopada Narodowym Świętem

Authors

[ 1 ] Wydział Zarządzania i Dowodzenia, Akademia Sztuki Wojennej | [ D ] phd student

Year of publication

2018

Published in

Przegląd Historyczno-Wojskowy

Journal year: 2018 | Journal number: nr 1-2 (263-264)

Article type

scholarly article

Publication language

polish

Keywords
PL
  • Historia
  • Narodowe Święto Niepodległości (11 listopada)
  • Prawodawstwo
  • Polska
  • Sosnkowski, Kazimierz (1885-1969)
Date of online publication

2018

Pages (from - to)

391 - 402

URL

https://wbh.wp.mil.pl/c/pages/atts/2018/12/PHW-1-2-2018.pdf

License type

other

Open Access Mode

publisher's website

Open Access Text Version

final published version

Date of Open Access to the publication

moment of the publication

Points of MNiSW / journal

6 [Unified list of scientific journals 2013-2016]