Processing may take a few seconds...

Chapter

Title

Zagrożenia państw Europy Środkowo-Wschodniej w świetle konfliktu ukraińskiego

Authors

[ 1 ] Instytut Działań Informacyjnych, Wydział Wojskowy, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] employee

Scientific discipline (Law 2.0)

5.5 Science about politics and administration

Year of publication

2019

Chapter type

chapter in monograph

Publication language

polish

Keywords
PL
  • Bezpieczeństwo narodowe
  • Konflikt na Wschodniej Ukrainie (2014- )
  • Europa Środkowo-Wschodnia
Pages (from - to)

11 - 43

Book

Siły Zbrojne RP wobec wyzwań i zagrożeń XXI wieku

Points of MNiSW / chapter

20