Processing may take a few seconds...

Chapter


Title

Zastosowanie nowych technologii w obronie przeciwrakietowej

Authors

[ 1 ] Instytut Wsparcia i Zabezpieczenia Działań, Wydział Wojskowy, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] employee

Scientific discipline (Law 2.0)

[5.3] Security studies

Year of publication

2019

Chapter type

chapter in monograph

Publication language

polish

Keywords
PL
  • Obrona przeciwrakietowa
  • Technologia
Pages (from - to)

151 - 177

Book

Geneza i rozwój obrony przeciwrakietowej

Ministry points / chapter

20.0