Processing may take a few seconds...

Chapter


Title

System szkolenia sprawdzającego pilotów dla potrzeb lotnictwa transportowego

Authors

[ 1 ] Katedra Sił Powietrznych i Obrony Powietrznej, Wydział Wojskowy, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] employee

Scientific discipline (Law 2.0)

[2.8] Mechanical engineering

Year of publication

2018

Chapter type

chapter in monograph / paper

Publication language

polish

Keywords
PL
  • Lotnictwo wojskowe transportowe
  • Szkolenie specjalistyczne
  • Szkolenie lotnicze
Pages (from - to)

485 - 504

Comments

Opis sporządzony nie z autopsji.

Book

Nasze stulecie. Nauka dla obronności

Presented on

Konferencja Naukowo-Techniczna „Nasze stulecie. Nauka dla obronności”, 2-3.09.2018, Poznań, Polska

Points of MNiSW / chapter

20.0