Processing may take a few seconds...

Chapter


Title

Myślenie sieciowe i logika rozmyta w procesie kształcenia kadr dowódczo-sztabowych

Authors

[ 1 ] Instytut Działań Informacyjnych, Wydział Wojskowy, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] employee

Scientific discipline (Law 2.0)

[5.3] Security studies

Year of publication

2016

Chapter type

chapter in monograph

Publication language

polish

Keywords
PL
  • Dowodzenie (wojsko)
  • Dowódcy
  • Kształcenie nauczycieli
  • Logika rozmyta
  • Myślenie
  • Nauczyciele zawodu
  • Struktura sieciowa
  • Szkolenie zawodowe
  • Szkoły wyższe
  • Polska
Abstract

PL Streszczenie w języku angielskim

Pages (from - to)

139 - 160

Book

W kierunku edukacji akademickiej zorientowanej na studenta