Processing may take a few seconds...

Chapter


Title

Aspekty prawne użycia Wojsk Specjalnych SZ RP do zwalczania terroryzmu

Authors

[ 1 ] Instytut Sztuki Operacyjnej i Taktyki, Wydział Wojskowy, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] employee

Scientific discipline (Law 2.0)

[5.3] Security studies

Year of publication

2018

Chapter type

chapter in monograph

Publication language

polish

Keywords
PL
  • Działania antyterrorystyczne
  • Prawo
  • Terroryzm
  • Wojska specjalne
  • Zwalczanie
  • Polska
Pages (from - to)

114 - 123

Book

Teoretyczne aspekty prowadzenia operacji specjalnych

Points of MNiSW / chapter

20.0