Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Rozdział


Tytuł

Żołnierze Armii Krajowej w sowieckim obozie nr 531 w Swierdłowsku (1946-1947) : zarys historii

Autorzy

[ 1 ] Katedra Historii Wojskowości i Studiów Nad Obronnością, Instytut Historii Wojskowej, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] pracownik

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0)

[1.3] Historia

Rok publikacji

2018

Typ rozdziału

rozdział w monografii naukowej

Język publikacji

polski

Słowa kluczowe
PL
  • Armia Krajowa (AK)
  • NKWD
  • Jeńcy wojenni
  • Obozy jenieckie
  • Więźniowie obozów
  • Zesłania
  • Żołnierze
  • Jekaterynburg (Rosja)
  • ZSRR
Strony (od-do)

127 - 144

Książka

GUŁag : struktury, kadry, więźniowie

Punktacja MNiSW / rozdział

5,0