Processing may take a few seconds...

Chapter


Title

Żołnierze Armii Krajowej w sowieckim obozie nr 531 w Swierdłowsku (1946-1947) : zarys historii

Authors

[ 1 ] Katedra Historii Wojskowości i Studiów Nad Obronnością, Instytut Historii Wojskowej, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] employee

Scientific discipline (Law 2.0)

[1.3] History

Year of publication

2018

Chapter type

chapter in monograph

Publication language

polish

Keywords
PL
  • Armia Krajowa (AK)
  • NKWD
  • Jeńcy wojenni
  • Obozy jenieckie
  • Więźniowie obozów
  • Zesłania
  • Żołnierze
  • Jekaterynburg (Rosja)
  • ZSRR
Pages (from - to)

127 - 144

Book

GUŁag : struktury, kadry, więźniowie

Points of MNiSW / chapter

5.0