Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Książka


Tytuł

Kształtowanie wizerunku SZ RP i bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego wyzwaniem współczesnego bezpieczeństwa

Autorzy

[ 1 ] Wydział Zarządzania i Dowodzenia, Akademia Sztuki Wojennej | [ D ] doktorant

Rok publikacji

2018

Typ książki

monografia naukowa

Język publikacji

polski

Miejsce

Warszawa, Polska

Wydawca

Wydawnictwo Akademii Sztuki Wojennej

Wydawca z listy MNiSW

Akademia Sztuki Wojennej

Data opublikowania

2018

Liczba stron

153

ISBN

9788375236460

URL

https://katalog.akademia.mil.pl/sowacgi.php?KatID=0&typ=record&001=AONk19000720

Słowa kluczowe
PL
  • Bezpieczeństwo ruchu drogowego
  • Polska
  • Public relations
  • Wojsko Polskie (1944- )
Egzemplarz obowiązkowy

tak

Uwagi

Praca finansowana z dotacji na projekt badawczy Wydziału Zarządzania i Dowodzenia Akademii Sztuki Wojennej, służący rozwojowi młodych naukowców oraz uczestników studiów doktoranckich

Rozdziały
Uwarunkowania wizerunku Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej (s. 11-52)
Świadomość obronna społeczeństwa (s. 53-62)
Kształtowanie się wizerunku Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej w badaniach własnych (s. 63-90)
Autorskie prawa majątkowe dla instytucji

Akademia Sztuki Wojennej

Całkowita wartość punktowa MNiSW monografii

80,0