Processing may take a few seconds...

Article

Title

Infrastruktura krytyczna jako obiekt zagrożeń w wojnie hybrydowej

Authors

[ 1 ] Wydział Bezpieczeństwa Narodowego, Akademia Sztuki Wojennej | [ D ] phd student

Year of publication

2018

Published in

Przegląd Naukowo - Metodyczny. Edukacja dla Bezpieczeństwa

Journal year: 2018 | Journal number: nr 1

Article type

scholarly article

Publication language

polish

Keywords
PL
  • Bezpieczeństwo narodowe
  • Infrastruktura krytyczna
  • Infrastruktura techniczna
  • Polska
  • Wojna hybrydowa
  • Zarządzanie kryzysowe
Date of online publication

2018

Pages (from - to)

53 - 67

URL

http://www.przeglad.wsb.net.pl/uploads/1/0/3/7/10371016/pmn_38_tekst.pdf

Comments

Bibliografia, netografia na stronach 65-67. Streszczenie w języku angielskim.

Open Access Mode

publisher's website

Open Access Text Version

final published version

Points of MNiSW / journal

9 [Unified list of scientific journals 2013-2016]