Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Artykuł

Czy na pewno chcesz wykonać tę akcję?

Tytuł

Infrastruktura krytyczna jako obiekt zagrożeń w wojnie hybrydowej

Autorzy

[ 1 ] Wydział Bezpieczeństwa Narodowego, Akademia Sztuki Wojennej | [ D ] doktorant

Rok publikacji

2018

Opublikowano w

Przegląd Naukowo - Metodyczny. Edukacja dla Bezpieczeństwa

Rocznik: 2018 | Numer: nr 1

Typ artykułu

artykuł naukowy

Język publikacji

polski

Słowa kluczowe
PL
  • Bezpieczeństwo narodowe
  • Infrastruktura krytyczna
  • Infrastruktura techniczna
  • Polska
  • Wojna hybrydowa
  • Zarządzanie kryzysowe
Streszczenie

PL Pojęcia infrastruktury i infrastruktury krytycznej są różnie interpretowane i w większości przypadków nie uwzględniają konsekwencji zagrożeń. Celem artykułu było przedstawienie wyników badań nad oceną teorii bezpieczeństwa infrastruktury krytycznej. W artykule przedstawiono interpretacje pojęcia infrastruktura krytyczna i jej autorską definicję. Wyjaśniono uwarunkowania bezpieczeństwa infrastruktury krytycznej i wskazano na kluczowe elementy decydujące o jej bezpieczeństwie.

Data udostępnienia online

2018

Strony (od-do)

53 - 67

URL

http://www.przeglad.wsb.net.pl/uploads/1/0/3/7/10371016/pmn_38_tekst.pdf

Uwagi

Bibliografia, netografia na stronach 65-67. Streszczenie w języku angielskim.

Tryb otwartego dostępu

witryna wydawcy

Wersja tekstu w otwartym dostępie

ostateczna wersja opublikowana

Punktacja MNiSW / czasopismo

9,0