Processing may take a few seconds...

Chapter


Title

System obronny Rzeczypospolitej Polskiej

Authors

[ 1 ] Instytut Sztuki Operacyjnej i Taktyki, Wydział Wojskowy, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] employee

Scientific discipline (Law 2.0)

[5.3] Security studies

Year of publication

2018

Chapter type

chapter in monograph

Publication language

polish

Keywords
PL
  • Polska
  • Siły zbrojne
  • System obronny państwa
  • Wojska specjalne
Pages (from - to)

11 - 33

Book

Wojska specjalne w systemie Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej

Copyrights to the institution

Akademia Sztuki Wojennej

License type

other

Points of MNiSW / chapter

20.0