Processing may take a few seconds...

Book


Title

Działalność naukowa Akademii Obrony Narodowej : bibliografia prac naukowo-badawczych : suplement 2016

Authors

[ 1 ] Biblioteka Główna, Pion Prorektora ds. Naukowych, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] employee

Year of publication

2017

Book type

scientific monograph

Publication language

polish

Place

Warszawa, Polska

Publisher name

Akademia Sztuki Wojennej, Warszawa

Publisher name from the MNiSW list

Akademia Sztuki Wojennej

Date of publication

2017

Number of pages

49

ISBN

978-83-7523-577-7

URL

https://katalogi.bn.org.pl/discovery/fulldisplay?docid=alma991013134219705066&context=L&vid=48OMNIS_NLOP:48OMNIS_NLOP&lang=pl&search_scope=NLOP_IZ_NZ&adaptor=Local%20Search%20Engine&tab=LibraryCatalog&query=any,contains,Dzia%C5%82alno%C5%9B%C4%87%20naukowa%20Akademii%20Obrony%20Narodowej&offset=0

Keywords
PL
  • Bezpieczeństwo
  • Nauki o obronności
  • Bibliografia
Copyrights to the institution

Akademia Sztuki Wojennej

License type

other

Total point value of MNiSW of monograph

80.0