Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Książka


Tytuł

Działalność naukowa Akademii Obrony Narodowej : bibliografia prac naukowo-badawczych : suplement 2016

Autorzy

[ 1 ] Biblioteka Główna, Pion Prorektora ds. Naukowych, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] pracownik

Rok publikacji

2017

Typ książki

monografia naukowa

Język publikacji

polski

Miejsce

Warszawa, Polska

Wydawca

Akademia Sztuki Wojennej, Warszawa

Wydawca z listy MNiSW

Akademia Sztuki Wojennej

Data opublikowania

2017

Liczba stron

49

ISBN

978-83-7523-577-7

URL

https://katalogi.bn.org.pl/discovery/fulldisplay?docid=alma991013134219705066&context=L&vid=48OMNIS_NLOP:48OMNIS_NLOP&lang=pl&search_scope=NLOP_IZ_NZ&adaptor=Local%20Search%20Engine&tab=LibraryCatalog&query=any,contains,Dzia%C5%82alno%C5%9B%C4%87%20naukowa%20Akademii%20Obrony%20Narodowej&offset=0

Słowa kluczowe
PL
  • Bezpieczeństwo
  • Nauki o obronności
  • Bibliografia
Autorskie prawa majątkowe dla instytucji

Akademia Sztuki Wojennej

Typ licencji

inne

Całkowita wartość punktowa MNiSW monografii

80,0