Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Książka

Czy na pewno chcesz wykonać tę akcję?

Tytuł

Krizové řízení a řešení krizových situací

Redaktorzy

Wariant tytułu

EN Crisis Management and Crisis Situation Solutions

Rok publikacji

2019

Typ książki

monografia naukowa / materiały konferencyjne

Język publikacji

czeski | angielski

Wydawca

Tomas Bata University in Zlín

Data udostępnienia online

2019

Liczba stron

269

ISBN

978-80-7454-875-8

URL

https://criscon.cz/doc/Sbornik_CrisCon_2019.pdf

Rozdziały
Subjective safety threats in crisis management (s. 107-115)
Organizational identity of the War Studies University in the opinion of students of the Faculty of Management and Command (s. 152-165)
Konferencja

Crisis Management and Crisis Situation Solutions, 12-13.09.2019, Uherské Hradiště, Czechy