Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Rozdział


Tytuł

Authority in the organization

Autorzy

[ 1 ] Państwowa Szkoła Wyższa w Białej Podlaskiej | [ 2 ] Instytut Działań Informacyjnych, Wydział Wojskowy, Akademia Sztuki Wojennej | [ 3 ] Wojskowa Akademia Techniczna | [ P ] pracownik

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0)

[5.8] Nauki socjologiczne

Rok publikacji

2019

Typ rozdziału

rozdział w monografii naukowej / referat

Język publikacji

angielski

Słowa kluczowe
PL
  • Zarządzanie
Strony (od-do)

243 - 247

Książka

Инновации: от теории к практике : коллективная монография

Zaprezentowany na

VII Международная научно-практическая конференция «Инновации: от теории к практике», 24-26.10.2019, Brześć, Białoruś

Punktacja MNiSW / rozdział

5,0