Processing may take a few seconds...

Article

Title

Polityka Customs Compliance jako istotny element logistyki międzynarodowej

Authors

[ 1 ] Wydział Zarządzania i Dowodzenia, Akademia Sztuki Wojennej | [ D ] phd student

Title variant

EN The Customs Compliance Politics as a significant element of the international logistics

Year of publication

2018

Published in

Gospodarka Materiałowa i Logistyka

Journal year: 2018 | Journal number: nr 11

Article type

scholarly article

Publication language

polish

Keywords
PL
  • Bezpieczeństwo
  • Handel międzynarodowy
  • Logistyka
  • Polityka celna
Date of online publication

2018

Pages (from - to)

298 - 310

URL

https://www.pwe.com.pl/czasopisma/gospodarka-materialowa-i-logistyka

Comments

Streszczenie w języku angielskim. Artykuł na płycie CD.

License type

other

Open Access Mode

open journal

Open Access Text Version

final published version

Points of MNiSW / journal

8 [Unified list of scientific journals 2013-2016]