Processing may take a few seconds...

Article


Title

Polityka Customs Compliance jako istotny element logistyki międzynarodowej

Authors

[ 1 ] Wydział Zarządzania i Dowodzenia, Akademia Sztuki Wojennej | [ D ] phd student

Title variant

EN The Customs Compliance Politics as a significant element of the international logistics

Year of publication

2018

Published in

Gospodarka Materiałowa i Logistyka

Journal year: 2018 | Journal number: nr 11

Article type

scientific article

Publication language

polish

Keywords
PL
  • Bezpieczeństwo
  • Handel międzynarodowy
  • Logistyka
  • Polityka celna
Abstract

PL Polityka customs compliance stanowi kluczowy czynnik współczesnego międzynarodowego łańcucha dostaw. Wynika to z roli przepisów celnych oraz konieczności fizycznego przekroczenia granicy celnej, w celu realizacji globalnego obrotu towarowego. Składa się na to szereg różnego rodzaju elementów - począwszy od wymogów związanych z odprawą celną towarów, poprzez szeroko pojęte bezpieczeństwo realizacji ponadgranicznych dostaw, a skończywszy na polityce państw oraz ugrupowań integracyjnych w celu ochrony rynku. (abstrakt oryginalny

EN Customs compliance politics is a topic issue in the modern international logistics chain. It is a result of customs rules and the fact that crossing the border must be the matter-of-fact to pursue a global trade of goods. There are many elements of this process - beginning from requirements which regard to the customs clearance of goods, through the understanding of the security of implementation of cross-border supplies, ending up in states politics and integrated organizations as a result of market protection. (original abstract)

Date of online publication

2018

Pages (from - to)

298 - 310

URL

https://www.pwe.com.pl/czasopisma/gospodarka-materialowa-i-logistyka

Comments

Streszczenie w języku angielskim. Artykuł na płycie CD.

License type

other

Open Access Mode

open journal

Open Access Text Version

final published version

Points of MNiSW / journal

8.0

Points of MNiSW / journal in years 2017-2021

8.0