Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Artykuł


Tytuł

Polityka Customs Compliance jako istotny element logistyki międzynarodowej

Autorzy

[ 1 ] Wydział Zarządzania i Dowodzenia, Akademia Sztuki Wojennej | [ D ] doktorant

Wariant tytułu

EN The Customs Compliance Politics as a significant element of the international logistics

Rok publikacji

2018

Opublikowano w

Gospodarka Materiałowa i Logistyka

Rocznik: 2018 | Numer: nr 11

Typ artykułu

artykuł naukowy

Język publikacji

polski

Słowa kluczowe
PL
  • Bezpieczeństwo
  • Handel międzynarodowy
  • Logistyka
  • Polityka celna
Streszczenie

PL Polityka customs compliance stanowi kluczowy czynnik współczesnego międzynarodowego łańcucha dostaw. Wynika to z roli przepisów celnych oraz konieczności fizycznego przekroczenia granicy celnej, w celu realizacji globalnego obrotu towarowego. Składa się na to szereg różnego rodzaju elementów - począwszy od wymogów związanych z odprawą celną towarów, poprzez szeroko pojęte bezpieczeństwo realizacji ponadgranicznych dostaw, a skończywszy na polityce państw oraz ugrupowań integracyjnych w celu ochrony rynku. (abstrakt oryginalny

EN Customs compliance politics is a topic issue in the modern international logistics chain. It is a result of customs rules and the fact that crossing the border must be the matter-of-fact to pursue a global trade of goods. There are many elements of this process - beginning from requirements which regard to the customs clearance of goods, through the understanding of the security of implementation of cross-border supplies, ending up in states politics and integrated organizations as a result of market protection. (original abstract)

Data udostępnienia online

2018

Strony (od-do)

298 - 310

URL

https://www.pwe.com.pl/czasopisma/gospodarka-materialowa-i-logistyka

Uwagi

Streszczenie w języku angielskim. Artykuł na płycie CD.

Typ licencji

inne

Tryb otwartego dostępu

otwarte czasopismo

Wersja tekstu w otwartym dostępie

ostateczna wersja opublikowana

Punktacja MNiSW / czasopismo

8,0

Punktacja MNiSW / czasopismo w ewaluacji 2017-2021

8,0