Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Artykuł


Tytuł

Ocena komponentu kolejowego Centralnego Portu Komunikacyjnego i jego znaczenie dla potencjału obronnego Polski

Autorzy

[ 1 ] Instytut Logistyki, Wydział Zarządzania i Dowodzenia, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] pracownik

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0)

[5.1] Ekonomia i finanse

Wariant tytułu

EN Rating of railway part of Polish Central Airport in the context of Polish defence potential

Rok publikacji

2019

Opublikowano w

Gospodarka Materiałowa i Logistyka

Rocznik: 2019 | Numer: nr 10

Typ artykułu

artykuł naukowy

Język publikacji

polski | angielski

Słowa kluczowe
PL
  • Centralny Port Komunikacyjny
  • Obronność państwa
  • Potencjał obronny państwa
  • System obronny państwa
EN
  • Central airport
  • Defense
  • Defense potential
Streszczenie

PL Sprawnie funkcjonujący system transportu kolejowego na terenie Polski to składowa część potencjału obronnego kraju. W kontekście obronności infrastruktura kolejowa służy realizacji szybkiego przemieszczania wojsk, a także umożliwia ewakuację mienia i ludzi. W obliczu zachodzących procesów globalizacji w wojsku poprzez istnienie sojuszy militarnych, jak na przykład NATO i wielonarodowy charakter prowadzonych misji wojskowych istotne staje się powiązanie infrastruktury kolejowej wraz z lotniczą umożliwiającą najszybszy sposób przerzutu wojsk. Odpowiedzią na to wyzwanie w Polsce jest budowa Centralnego Portu Komunikacyjnego i towarzyszącemu mu komponentu kolejowego. Jednak bez racjonalnego zaplanowania inwestycji z punktu widzenia obronności, wielomiliardowa inwestycja może nie przynieść poprawy potencjału obronnego kraju

EN Efficient railway transportation system in Poland is the part of Polish defense potential. Railway infrastructure enables fast army’s relocation and people’s evac-uation. In the face of military globalization processes through different alliances as NATO and multinational character of military missions it is important to connect railway infrastructure with aviation what may enable the fastest way of soldiers relocation all over the world. In Poland the answer for this challenge is building the Central Airport and its accompanying building new railway infrastructure. But without reasonable planning of this investment from the defense point of view it may not bring expected improvement the level of Polish defense potential.

Data udostępnienia online

2019

Strony (od-do)

514 - 528

URL

https://www.pwe.com.pl/czasopisma/gospodarka-materialowa-i-logistyka/numery-czasopisma/gospodarka-materialowa-i-logistyka-nr-102019,p2109138558

Uwagi

Artykuł dostępny na płycie CD, stanowiącej integralną część numeru GMIL 10/2019. Zawiera streszczenie w języku angielskim.

Zaprezentowany na

Wielowymiarowość współczesnej logistyki - Transport w systemie gospodarczo-obronnym Rzeczpospolitej Polskiej, 14-15.11.2019, Warszawa, Polska

Typ licencji

inne

Punktacja MNiSW / czasopismo

20,0

Punktacja MNiSW / czasopismo w ewaluacji 2017-2021

40,0

Publikacja indeksowana w

BazEkon | BazTech