Processing may take a few seconds...

Article

Title

Ocena komponentu kolejowego Centralnego Portu Komunikacyjnego i jego znaczenie dla potencjału obronnego Polski

Authors

[ 1 ] Instytut Logistyki, Wydział Zarządzania i Dowodzenia, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] employee

Scientific discipline (Law 2.0)

5.1 Economics and finance

Title variant

EN Rating of railway part of Polish Central Airport in the context of Polish defence potential

Year of publication

2019

Published in

Gospodarka Materiałowa i Logistyka

Journal year: 2019 | Journal number: nr 10

Article type

scholarly article

Publication language

polish | english

Keywords
PL
  • Centralny Port Komunikacyjny
  • Obronność państwa
  • Potencjał obronny państwa
  • System obronny państwa
EN
  • Central airport
  • Defense
  • Defense potential
Date of online publication

2019

Pages (from - to)

514 - 528

URL

https://www.pwe.com.pl/czasopisma/gospodarka-materialowa-i-logistyka/numery-czasopisma/gospodarka-materialowa-i-logistyka-nr-102019,p2109138558

Comments

Artykuł dostępny na płycie CD, stanowiącej integralną część numeru GMIL 10/2019. Zawiera streszczenie w języku angielskim.

Presented on

Wielowymiarowość współczesnej logistyki - Transport w systemie gospodarczo-obronnym Rzeczpospolitej Polskiej, 14-15.11.2019, Warszawa, Polska

License type

other

Points of MNiSW / journal

20

Publication indexed in

BazEkon | BazTech