Processing may take a few seconds...

Article

Title

Ocena komponentu kolejowego Centralnego Portu Komunikacyjnego i jego znaczenie dla potencjału obronnego Polski

Authors

[ 1 ] Instytut Logistyki, Wydział Zarządzania i Dowodzenia, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] employee

Title variant

EN Rating of railway part of Polish Central Airport in the context of Polish defence potential

Year of publication

2019

Published in

Gospodarka Materiałowa i Logistyka

Journal year: 2019 | Journal number: nr 10

Article type

scholarly article

Publication language

polish | english

Keywords
PL
  • Centralny Port Komunikacyjny
  • Obronność państwa
  • Potencjał obronny państwa
  • System obronny państwa
EN
  • Central airport
  • Defense
  • Defense potential
Date of online publication

2019

Pages (from - to)

514 - 528

URL

https://www.pwe.com.pl/czasopisma/gospodarka-materialowa-i-logistyka/numery-czasopisma/gospodarka-materialowa-i-logistyka-nr-102019,p2109138558

Comments

Artykuł dostępny na płycie CD, stanowiącej integralną część numeru GMIL 10/2019. Zawiera streszczenie w języku angielskim.

License type

other

Points of MNiSW / journal

20