Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Książka


Tytuł

Inżynieryjna ocena środowiska na potrzeby kierowania działaniami inżynieryjnymi

Autorzy

[ 1 ] Instytut Wsparcia i Zabezpieczenia Działań, Wydział Wojskowy, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] pracownik

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0)

[5.3] Nauki o bezpieczeństwie

Rok publikacji

2018

Typ książki

podręcznik akademicki / skrypt

Język publikacji

polski

Miejsce

Warszawa, Polska

Wydawca

Wydawnictwo Akademii Sztuki Wojennej

Wydawca z listy MNiSW

Akademia Sztuki Wojennej

Data opublikowania

2018

Liczba stron

282

ISBN

978-83-7523-692-7

URL

https://sowa.akademia.mil.pl/sowacgi.php?KatID=0&typ=record&001=AONk19003718

Słowa kluczowe
PL
  • Rozpoznanie inżynieryjne
  • Środowisko walki zbrojnej
  • Teren
Egzemplarz obowiązkowy

tak

Typ licencji

inne

Całkowita wartość punktowa MNiSW monografii

100,0