Processing may take a few seconds...

Article

Title

Basil the Great contra Eunomius and his Theses - the State of Research

Authors

[ 1 ] Wydział Bezpieczeństwa Narodowego, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] employee

Title variant

PL Bazyli Wielki wobec Eunomiusza i jego twierdzeń – stan badań

Year of publication

2017

Published in

Studia Pelplińskie

Journal year: 2017 | Journal volume: t. 51

Article type

scholarly article

Publication language

english

Keywords
EN
 • Basil (saint)
 • Eunomius
 • Philosophy
 • Theology
PL
 • Bazyli Wielki (święty ; około 330-379)
 • Eunomiusz z Kyziku (ok. 330-392)
 • Filozofia chrześcijańska
 • Herezje starożytne
 • Patrologia
 • Poznanie
 • Substancja (filozofia)
 • Teologia chrześcijańska
 • Trójca Święta
 • Święci i błogosławieni
Date of online publication

2017

Pages (from - to)

189 - 201

URL

http://studiapelplinskie.pl/attachments/article/13/11%20Kochanczyk.pdf

License type

other

Open Access Mode

publisher's website

Open Access Text Version

final published version

Date of Open Access to the publication

moment of the publication

Points of MNiSW / journal

7 [Unified list of scientific journals 2013-2016]