Processing may take a few seconds...

Article


Title

Basil the Great contra Eunomius and his Theses - the State of Research

Authors

[ 1 ] Wydział Bezpieczeństwa Narodowego, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] employee

Title variant

PL Bazyli Wielki wobec Eunomiusza i jego twierdzeń – stan badań

Year of publication

2017

Published in

Studia Pelplińskie

Journal year: 2017 | Journal volume: t. 51

Article type

scientific article

Publication language

english

Keywords
EN
 • Basil (saint)
 • Eunomius
 • Philosophy
 • Theology
PL
 • Bazyli Wielki (święty ; około 330-379)
 • Eunomiusz z Kyziku (ok. 330-392)
 • Filozofia chrześcijańska
 • Herezje starożytne
 • Patrologia
 • Poznanie
 • Substancja (filozofia)
 • Teologia chrześcijańska
 • Trójca Święta
 • Święci i błogosławieni
Abstract

EN The main aim of this paper is to present a possibly most comprehensive biblio-graphy concerning Basil the Great’s polemic with Eunomius taking into account primary sources, the historical context as well as the Eunomian studies. The most important part of the bibliography includes both the theological and the philoso-phical studies on the Trinitarian problem and God’s incomprehensibility. They should be treated together as inseparably connected in their origin. I have presen-ted the main research directions and some possibly missing topics that should be addressed in the further research.

PL Głównym celem niniejszego artykułu jest przedstawienie możliwie kompletnej bibliografii dotyczącej polemiki Bazylego z Eunomiuszem. Prezentowany wykaz literatury uwzględnia teksty źródłowe oraz opracowania w podziale na teksty poświęcone historii życia Bazylego, historii sporu, nauczaniu Eunomiusza oraz na studia dotyczące teologicznej i filozoficznej analizy relacji wewnątrz Trójcy Świętej oraz poznawalności Boga. Zagadnienia te powinny być badane razem, ze względu na ich wspólne źródło. W artykule zaprezentowano też główne kierunki badań oraz wskazano pola dla dalszych studiów.

Date of online publication

2017

Pages (from - to)

189 - 201

URL

http://studiapelplinskie.pl/attachments/article/13/11%20Kochanczyk.pdf

License type

other

Open Access Mode

publisher's website

Open Access Text Version

final published version

Date of Open Access to the publication

at the time of publication

Points of MNiSW / journal

7.0

Points of MNiSW / journal in years 2017-2021

7.0