Processing may take a few seconds...

Article


Title

Wysiłki na rzecz zjednoczenia Półwyspu Koreańskiego

Authors

[ 1 ] Wydział Bezpieczeństwa Narodowego, Akademia Sztuki Wojennej | [ D ] phd student

Title variant

EN Efforts for reunification of Korean Peninsula

Year of publication

2018

Published in

Facta Simonidis : zeszyty naukowe Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Zamościu

Journal year: 2018 | Journal number: nr 1(11)

Article type

scientific article

Publication language

polish

Keywords
PL
  • Bezpieczeństwo
  • Polityka wewnętrzna
  • Polityka zagraniczna
  • Wojna koreańska
  • Korea Południowa
  • Korea Północna
Abstract

PL Artykuł dotyczy sytuacji na Półwyspie Koreańskim, który nieprzerwanie od 1953 roku pozostaje w stanie wojny. Po konflikcie pomiędzy Republiką Korei a Koreańską Republiką Ludowo-Demokraty-czną nie zawarto pokoju, utrwalony został podział półwyspu na dwa państwa koreańskie, które mają sprzeczne wobec siebie interesy. Autorka podjęła próbę przeanalizowania działań jakie są podejmowane przez Pjongjang oraz Seul, zmierzających do zjednoczenia Korei.

EN The article concerns situation on the Korean Peninsula, which is at war since 1953. After the conflict between Republic of Korea and People Republic of Korea, peace treaty has not been signed and the divi-sion of the peninsula into two Korean states, representing opposite interests, is consolidated. The author undertake an attempted to analyze activities taken by Pyongyang and Seoul to unify Korean Peninsula.

Date of online publication

2018

Pages (from - to)

215 - 229

URL

http://pwszzamosc.pl/data/file_attachment/3255-facta-2018.pdf

Points of MNiSW / journal

8.0

Points of MNiSW / journal in years 2017-2021

8.0