Processing may take a few seconds...

Article


Title

Challenges and threats to Polish migration policy. The system of public assistance dedicated to foreign migrants in contemporary Poland

Authors

[ 1 ] Wydział Bezpieczeństwa Narodowego, Akademia Sztuki Wojennej | [ 2 ] Akademia Sztuki Wojennej | [ D ] phd student | [ P ] employee

Title variant

PL Wyzwania i zagrożenia dla polskiej polityki migracyjnej. System publicznego wsparcia imigrantów we współczesnej Polsce

Year of publication

2017

Published in

Facta Simonidis : zeszyty naukowe Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Zamościu

Journal year: 2017 | Journal number: nr 1(10)

Article type

scientific article

Publication language

english

Keywords
EN
  • Migration
  • Migration policy
  • Refugees
PL
  • Migracje
  • Polityka migracyjna
  • Pomoc społeczna
  • Uchodźcy
Abstract

EN The article portrays the situation for migrants in Poland. The authors describe types of help offered to applicants for refugee status on Polish territory. The paper underlines that Poland has evolved from an emigration country into an immigration one over the past two decades; as a result of this phenomena, contemporary society faces a situation unknown to the previous generation. Integration of migrants and their participation in civic society should be a priority matter for policy makers. The nature of migration pro-blems is overcomplicated, and the authors of the article aim at identifying the main chal-lenges in order to effectively influence migration policy.

PL Artykuł obrazuje sytuację migrantów w Polsce. Autorki opisują rodzaje pomocy oferowanej osobom starającym się o status uchodźcy. Artykuł podkreśla, fakt ewolucji Polski z państwa emigracyjnego do imigracyjnego, co nastąpiło na przestrzeni ostatnich dwóch dekad i stworzyło nieznane dotąd wyzwania związane z integracją imigrantów w polskim społeczeństwie. Autorki podejmują próbę identyfikacji głównych wyzwań związanych ze zjawiskiem migracji.

Date of online publication

2017

Pages (from - to)

129 - 146

URL

http://pwszzamosc.pl/data/file_attachment/2355-facta11.pdf

Points of MNiSW / journal

8.0

Points of MNiSW / journal in years 2017-2021

8.0