Processing may take a few seconds...

Article

Title

Challenges and threats to Polish migration policy. The system of public assistance dedicated to foreign migrants in contemporary Poland

Authors

[ 1 ] Akademia Sztuki Wojennej | [ D ] phd student | [ P ] employee

Title variant

PL Wyzwania i zagrożenia dla polskiej polityki migracyjnej. System publicznego wsparcia imigrantów we współczesnej Polsce

Year of publication

2017

Published in

Facta Simonidis : zeszyty naukowe Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Zamościu

Journal year: 2017 | Journal number: nr 1(10)

Article type

scholarly article

Publication language

english

Keywords
EN
  • Migration
  • Migration policy
  • Refugees
PL
  • Migracje
  • Polityka migracyjna
  • Pomoc społeczna
  • Uchodźcy
Date of online publication

2017

Pages (from - to)

129 - 146

URL

http://pwszzamosc.pl/data/file_attachment/2355-facta11.pdf

Points of MNiSW / journal

8 [Unified list of scientific journals 2013-2016]