Processing may take a few seconds...

Book

Title

Wybrane uwarunkowania dla realizacji cyberedukacji

Authors

[ 1 ] Instytut Działań Informacyjnych, Wydział Wojskowy, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] employee

Scientific discipline (Law 2.0)

5.3 Safety studies

Year of publication

2018

Book type

scholarly monograph

Publication language

polish

Place

Ząbki, Polska

Publisher name

MP Know-How

Date of publication

2018

Number of pages

123

ISBN

9788395325625

URL

https://katalogi.bn.org.pl/discovery/fulldisplay?docid=alma991052530603305066&context=L&vid=48OMNIS_NLOP:48OMNIS_NLOP&lang=pl&search_scope=NLOP_IZ_NZ&adaptor=Local%20Search%20Engine&tab=LibraryCatalog&query=any,contains,Pilarski%20Grzegorz&offset=0

Keywords
PL
  • E-learning
  • Komputeryzacja
  • Szkolnictwo wojskowe
  • Szkolnictwo wyższe
  • Technologie informacyjno-komunikacyjne (ICT)
  • Warszawa (woj. mazowieckie)
License type

other

Total point value of MNiSW of monograph

20