Processing may take a few seconds...

Chapter


Title

Siły pokojowe UNIFIL w operacji " Grona gniewu"

Authors

[ 1 ] Wydział Bezpieczeństwa Narodowego, Akademia Sztuki Wojennej

Year of publication

2017

Chapter type

chapter in monograph

Publication language

polish

Keywords
PL
  • Konflikt międzynarodowy
  • Operacja
  • Siły Zbrojne ONZ
  • UNIFIL
Pages (from - to)

333 - 353

Book

Wojny i konflikty zbrojne po 1945 roku : zbiór studiów. T. 4

Ministry points / chapter

20.0